Nutrition för sjuksköterskor
OBS! Utbildningen är fulltecknad, nytt utbildningställe till hösten.

Tid: Torsdag 26 april kl. 13-16, sista anmälningsdag 29 mars
Plats: Burgårdens konferenscentrum


Innehåll:

  • Grundläggande näringslära
  • Åldrandet och mat - biologiskt och socialt
  • Krav på att förebygga undernäring - SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av undernäring.
  • Nya rekommendationer för näringsrika måltider inom vård och omsorg
  • Nutritionsvårdsprocessen
      - Riskbedömning
      - Utredning
      - Diagnostik
      - Nutritionsbehandling
      - Uppföljning


Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Pris 695 kr, exklusive moms, inklusive fika.