Utbildningen återkommer under hösten 2018
Utbildning i mat och måltider för kostombud och omsorgspersonal på särskilda boenden.


Tid: 
Plats: Burgårdens konferenscentrum

Innehåll:

  • Grundläggande näringslära
  • Åldrandet och mat - biologiskt och socialt
  • Krav på att förebygga undernäring - SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av undernäring
  • Riskbedömning och varningssignaler av undernäring, ansvarsfördelning mellan omsorg- och hälso/sjukvårdspersonal
  • Måltidsordning och nattfasta
  • Frukost och mellanmål - livsmedelsval och eventuell berikning 
  • Olika sätt att berika
  • Mat vid tugg- och sväljsvårigheter – Konsistensguiden
  • Måltidsmiljö och måltidssituation


Anmälan sker senast den 13/4, den är bindande men kan överlåtas till annan person. Pris 695 kr, exklusive moms, inklusive fika.