Mat och måltider för äldre – grundutbildning för omsorgspersonal som arbetar i hemtjänsten
Obs! Utbildningen återkommer till hösten

Tid:
Plats: Burgårdens konferenscentrum


Innehåll:

  • Grundläggande näringslära
  • Åldrandet och mat - behov, skillnader och likheter med yngre, biologiskt och socialt
  • Riskbedömning och varningssignaler av undernäring, ansvarsfördelning, samverkan med hemsjukvård och primärvård
  • Måltidsordning och nattfasta
  • A-kost, E-kost och naturlig berikning av mat
  • Olika sätt att berika
  • Näringsdrycker – när och varför
  • Frukost och mellanmål
  • Veckomatsedel och inköpslistor
  • Mat vid tugg- och sväljsvårigheter – Konsistensguiden


Anmälan sker senast den , den är bindande men kan överlåtas till annan person. Pris 695 kr, exklusive moms, inklusive fika.