Nutrition för sjuksköterskor

Utbildningen återkommer vid senare tillfälle
Plats: Burgårdens konferenscentrum


Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Pris 795 kr, exklusive moms, inklusive fika.

Innehåll:

  • Grundläggande näringslära
  • Åldrandet och mat - biologiskt och socialt
  • Krav på att förebygga undernäring - SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av undernäring.
  • Nya kunskapsstödet – att förebygga och behandla undernäring
  • Nya rekommendationer för näringsrika måltider inom vård och omsorg
  • Nutritionsvårdsprocessen
      - Riskbedömning
      - Utredning
      - Diagnostik
      - Nutritionsbehandling
      - Uppföljning