Bra måltider för äldre -
kostombud och omsorgspersonal på särskilda boenden.


Utbildningen återkommer vid senare tillfälle

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Pris 795 kr, exklusive moms, inklusive fika.

Innehåll:

  • Lite näringslära för fortsatt förståelse
  • Åldrandet och mat - behov, skillnader och likheter med yngre, biologiskt och socialt
  • Krav på att förebygga undernäring - SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av undernäring
  • Vilka varningssignaler ska man vara uppmärksam på när det finns risk för undernäring
  • Måltidsordning och nattfasta
  • En helhetsbild på måltiderna – Goda och trivsamma, säkra, integrerade, näringsriktiga och hållbara
  • Förslag på hur maträtter kan energi- och proteinberikas
  • Tips på aptitretare
  • Mellanmålsmeny – planering av dagens mellanmål, tips och idéer
  • Mat vid tugg- och sväljsvårigheter –Konsistensguiden