Bra måltider för äldre – grundutbildning för måltidspersonal

Utbildningen återkommer vid senare tillfälle

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Pris 795 kr , exklusive moms, inklusive fika.

Innehåll:

  • Grundläggande näringslära
  • Behov av energi och näringsämnen hos äldre
  • Måltidsverksamhetens ansvar, vård & omsorgs ansvar
  • Måltidsmodellen – god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam, integrerad
  • Livsmedelsval
  • Olika sätt att näringsberika maten
  • Tillbehör och dekoration
  • Konsistensanpassad mat – Konsistensguiden, hur tolkar vi den och hur lagas de olika konsistenserna