Vårens utbildningar

Snart kan du gå in och anmäla dig till vårens utbildningar. Följande utbildningar kommer genomföras under våren:
Nutritionsvårdsprocessen - för sjuksköterskor
Näring för god vård och omsorg - för undersköterskor
Bra mat i skolan och förskolan - för måltidspersonal
Bra mat i äldreomsorgen - för måltidspersonal
Födoämnesöverkänslighet - för måltidspersonal

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter